OM DANSK LIGESTILLING

FORMÅL


DANSK LIGESTILLING er en tværpolitisk forening, som vil arbejde for bevarelsen af danske kvinders og mænds eksisterende økonomiske, sociale, juridiske og seksuelle ligestilling.


Foreningen vil synliggøre og modarbejde islamisk, reaktionær og identitetspolitisk undertrykkelse af frie, ligestillede, demokratiske borgere i Danmark og vil arbejde på at følgende politiske krav implementeres:


  • Generelt forbud mod kønsapartheid i offentligt støttede institutioner
  • Obligatorisk undervisning af alle tilflyttere fra ikke-vestlige kulturer om den danske juridiske, økonomiske, sociale og seksuelle ligestilling
  • Obligatorisk undervisning i dansk ligestilling i folkeskoler, gymnasier og statsstøttede private skoler
  • Krav om screening før tildeling af statsborgerskab, hvor der skal skrives under på accept af dansk ligestilling jvf. danske ligestillingslove
  • Oplysning og undervisning i udvalgte boligområder om ligestilling, køn, seksualitet og negativ social kontrol
  • Forbud mod synlige, ideologiske og religiøse symboler i og på offentlige institutioner, skoler og arbejdspladser – med undtagelse af smykker med religiøse symboler 
  • Lukning af muslimske friskoler, der bevidst opdrager børn til kønsuligestilling og identitetspolitisk segregering
  • Bekæmpelse af identitetspolitik og intersektionalisme